Chemia bioanalityczna

  1. Podstawy
  2. Techniki: UV Vis
  3. Techniki: Fluorescencja/ Potencjometria
  4. Bioanality
  5. Białka,proteomika
  6. Kwasy nukleinowe
  7. Rozdzielanie biopolimerów
  8. PCHBA profil badań
  9. wyniki egz test