Bioanalityka (ACB)

  1. Oznaczanie glukozy w plynach ustrojowych metodą kolorymetryczną z oksydazą glukozy
  2. Oznaczanie kwasu moczowego w plynach ustrojowych
  3. Oznaczanie bialka całkowitej w surowicy krwi
  4. Oznaczanie cholesterolu całkowitego w surowicy krwi
  5. Oznaczanie magnezu w surowicy krwi metodą potencjometryczną z zastosowaniem krzywej wzorcowej
  6. Oznaczanie DNA w surowicy krwi metoda fluorymetryczna

Instrukcje!