Chemia Bioanalityczna (CBA)

  1. Praktyczne ćwiczenie technik pipetowania
  2. Oznaczanie glukozy w płynach ustrojowych metodą kolorymetryczną z oksydazą glukozy
  3. Oznaczanie mocznika w płynach ustrojowych metodą hydrolizy enzymatycznej
  4. Oznaczanie bilirubiny całkowitej w surowicy krwi
  5. Oznaczanie kreatyniny w płynach ustrojowych metodą z udziałem pikrynianu
  6. Oznaczanie elektrolitów (Na+, Cl-) w surowicy krwi metodą potencjometryczną z zastosowaniem krzywej wzorcowej
  7. Oznaczanie cholesterolu całkowitego w surowicy krwi

Instrukcje!