Nowoczesne metody w Chemii Bioanalitycznej (Fakultet)Instrukcje obsługi
  • Instrukcja obsługi aparatu CECIL CE-2021 z przystawką temperaturową
  • Instrukcja obsługi spektrofotometru SPEKOL 11
  • Instrukcja obsługi spektrofotometru UV-Vis SP-830 PLUS
  • Instrukcja obsługi spektrofotometru UV-Vis Spectroquant Pharo 100 i 300
  • Instrukcja obsługi spektrofluorymetru Shimadzu RF5000
  • Instrukcja obslugi Spekol 11 _absorpcja