Elementy Analityki Medycznej (EAM)

  1. Przedmiot i zadania Analityki medycznej
  2. Budowa i analityka bialek
  3. Enzymy w diagnostyce medycznej
  4. Antyciala - testy Immunochemiczne
  5. Budowa i analityka kwasów nukleinowych
  6. Analiza jakosciowa - sekwencjonowanie DNA
  7. Analiza ilosciowa - metoda PCR i QPCR
  8. Biosensory w analityce medycznej