Nowoczesne metody w Chemii bioanalitycznej (Fakultet)

  1. Przedmiot i zadania chemii bioanalitycznej
  2. Białka - sekwencjonowanie - Proteomika
  3. Enzymy - diagnostyka, sensory
  4. Testy Immunochemiczne
  5. Analityka kwasów nukleinowych
  6. Sekwencjonowanie DNA
  7. Metoda PCR i QPCR
  8. Biosensory